ZŠ a MŠ M. Alše Mirotice

ZŠ a MŠ M. Alše Mirotice

Školní 270
398 01 Mirotice

Informace o instituci ZŠ a MŠ M. Alše Mirotice

Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola zahájila provoz 1.4. 1979. Od 1. ledna 2003 je MŠ odloučené pracoviště ZŠ.M. Alše v Miroticích. Naše MŠ je pavilonová budova, která se nachází v klidném prostředí na okraji města v rozlehlé zahradě. V současné době je provoz ve třech třídách. Kapacita MŠ je 70 dětí a v letošním školním roce -2010/11 jsme zapsali 6O dětí. Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od tří let/ ve vyjímečných případech i děti mladší po dohodě s rodiči, ředitelem školy, dětským lékařem a s ohledem na personální, technické podmínky MŠ a na stanovenou kapacitu MŠ. V naší MŠ je uplatňován adaptační proces, je umožněno krácení délky pobytu dítěte v MŠ nebo pobyt v MŠ pouze v určité dny. Provoz MŠ je stanoven na dobu od 6.30 do 16.30 hodin.

 

 

Základní škola, Mirotice, školní 234 je středně velká městská škola založená v roce 1949. Svoji činnost zahájila o mnoho let dříve dnes již v historické budově v Miroticích, ve Stroupežnického ulici. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání cca 140 dětem ve věku od šesti do patnácti let. Součástí školy je školní družina. Škola je umístěna ve výhodné poloze pro děti jak z Mirotic, tak i z blízkých okolních vesnic. Škola disponuje areálem, který se skládá z hlavní budovy, přilehlé mateřské školy a školním hřištěm. Další součástí jsou parkové plochy a zahrada. Poloha základní školy na okraji města, kde doslova za okny vkročíte do přírody, se dá označit jako "nadstandardní" V hlavní budově je umístěno ředitelství, 1. a 2. stupeň, pro výuku je určeno 16 učeben, z nichž 8 jsou odborně zaměřeny. Fyzikálně chemická učebna, cvičná kuchyně, dílny a výpočetní technika. Učebna chemie a fyziky je vybavena prezentační technikou. V sousedství hlavní budovy je tělocvična, šatnové a skladové zázemí. Škola má k dispozici na začátku školního roku 2010/2011 31 žákovských míst vybavených PC s připojením na internet, dva dataprojektory, digitální fotoaparát. Pouze odborná učebna je vybavena přípojným místem na internet. Všechny kabinety jsou vybaveny počítači (s přístupem na internet ) určenými pro potřebu učitelů.

Kde nás najdete?

Zobrazit